Dashboard
S_quare
Getaria, Spain
Entry for Europan 11 competition on site Getaria, Spain, 2011
Team architects: Eleni Malli, Stavros Martinos, Athina Papadopoulou, Panagiotis Farantatos
Associates architects: Christos Bourantas, Panagiotis Farazis
Consultant architect: Tassis Papaioannou
View Project